Dobro došli u zavičaj
Page Title
VITO BIJELO MINARE TUCANJSKE D?½AMIJE

U slavu dobrote i humanosti
     

Još jedna jesen došla u selo Tucanje, jedno od središnjih i jedno od najljepših sela Gornjega Bihora prepunog vo??njaka, izvora, livada, šumaraka... 
Kao i oduvijek, priroda radi svoje i ove jeseni ?¾ute se bašte, šumarci, opada lisje, a u  osojnim stranama i ove jeseni jutrom se pru?¾aju bjelasaste kajase, po?inju jesenje slane. I ove godine bilo je bistrih jesenjih no??i, punih mjese?ine. Doduše, odavno su utihle pjesme momaka koji se vra??aju sa posijela, nestalo je zdravog djevoja?kog smijeha, a sve su rje??i odjeci zvona i sve rje??e stada jave sokacima prema ispaši.  
Ova jesen je u Tucanju zatekla i jednu novinu koja slu?¾i za ponos, ne samo stanovnicima Tucanja, ve?? i okolnih sela – D?¾amiju na Ulici, zaseoku u samom  centru  sela! Prelijepa dvospratnica sa svim prate??im prostorijamsa. Visoko u nebo, izvilo se tanko bijelo munare. Kada se jutro zabijeli iznad Kruš?ice, kada prvi zraci sunca udare iznad planina i udare u bihorska sela – okrznu i vrh novosagra??ene munare i stanu se, kao zlato, slijevati niz njenu bjelinu.  
To je novosagra??ena d?¾amija u Tucanju, ljepotica Bihora! 
Napravljena donacijama dobrih i plemenitih ljudi širom svijeta, jer su ve??ina iz ovog sela, a i iz susjednih -odavno, sa suzom kanulom u prah na put kojim se odlazi, otišli daleko. Od Moskve i Vladivostoka do Australije, i ameri?ke dr?¾ave Missuri.
Moralo se tako!
Svi su oni donirali koliko su mogli. Neko  više neko manje i svima se ovom prilikom toplo zahvaljujemo. Neka mi ne zamjere oko šest stotina donatora ?ija se imena i visina donacije mogu vidjeti na svima poznatoj internet-stranici ali moram izdvojiti jedno ime koje je svojom dare?¾ljivoš??u dalo pe?at ovom projektu:
KADRIJA ŠABOTI??.
Moj ro??ak i drug iz djetinjstva. ?½ivi i radi u Švajcarskoj. Davno otišao u cvijetu mladosti. ??ovjek koji je sam isfinansirao izgradnju munare. Ne??u ovom prilikom re??i koliko je to koštalo, ali svi znamo da se radi o velikoj sumi. Da je Kadrija veliki dobrotvor i humanista uvjerio sam se još u našim dje?a?kim godinama kada smo zajedno rasli i dru?¾ili se. Tada se teško ?¾ivjelo u bihorskim selima vladala je neimaština. Moji su roditelji, kao i ve??ina u Bihoru, ?¾ivjeli isklju?ivo od prihoda sa imanja, a to je  bilo jedva dovoljno za golu egzistenciju. O luksuzu se moglo samo sanjati. Kadrijin otac je tada radio u preduze??u "Prvoborac" , imao redovnu mjese?nu platu, pa bi ?esto, kada bi dolazio za praznike ku??i, ostavljao Kadriji d?¾eparac. Kadrija je još tada pokazivao da ima veliko srce i sklonost prema drugarstvu nije nikada, kao poneka djeca, skrivao od mene ono što ima. A imao je! Sve je sa mnom dijelio novac i sudbinu. Kada bi odlazili u grad kupovao bi nam ??evape, slatkiše... a na vašarima smo znali i pivo popiti. I sve na njegov ra?un. Cijenio sam njegovu dobrotu i nadao se danu kada ??u mo??i da mu se revanširam. Na svu sre??u taj dan nije došao, jer je on svojim poštenjem i radom stvorio sebi i porodici lijep i pristojan ?¾ivot i nikada nije zavisio ni od koga.   

No, Alah dobre i poštene stavlja na iskušenje, uzimaju??i im one najdra?¾e. Kadrija i njegova supruga Mirsada, prije nekoliko godina, ostaju bez sina Anisa koji je tragi?no nastradao u najljepšem cvijetu mladosti. Ovo munare, poklon Kadrije i Merse za ?¾itelje sela Tucanja i Bihora, kao i za budu??e generacije, jeste svojevrstan hajrat  za njihovog nikad pre?¾aljenog sina. Ovim se ne završava Kadrijina humanost. Zajedno sa svojim amid?¾om Iljazom, Kadrija je odlu?io ograditi seosko groblje u blizini d?¾amije. Posao koji iziskuje tako??e velika ulaganja. Imao bih još mnogo pisati o njegovoj humanosti i dobroti. Ali, ostavi??u djelima da sude. Jedno sam siguran Kadrijino ime osta??e da se pamti dok je d?¾amije u Tucanju i dok bude Bihora i Bihoraca.
Eto, tako se postaje besmrtan!

U slavu dobrote i humanosti
     

Još jedna jesen došla u sel ... Čitaj dalje

U petnji?kom selu Tucanje sve?ano je danas postavljen kamen temeljac za d?¾amiju koja ??e se graditi u ovom selu na mjestu koje ... Čitaj dalje

Kona?no, Tucanje ??e dobiti svoju D?¾amiju.. Na inicijativu Mula Šaboti??a, dana 08.08.2015 odr?¾an je skup gra??ana ... Čitaj dalje